Balance på den grønne, sociale og økonomiske bundlinje er en forudsætning for, at det danske samfund kan finde nye bæredygtige, humanistiske veje at gå.

Vi er et rigt land og vi har økonomisk råd til at behandle hinanden ordentligt, men på den grønne og sociale bundlinje er vi næsten gået fallit og det har vi faktisk ikke råd til.

Heldigvis er der et Alternativ!

I Folketinget vil jeg knokle for, at vi igen bor i et Danmark, der hænger sammen socialt og medmenneskeligt.

Jeg vil arbejde for at:

  • Dårligt arbejdsmiljø på både de offentlige og private virksomheder, får politisk bevågenhed. Det skal blive tydeligt i lovarbejdet, at det kan betale sig at investere i  arbejdsmiljøet, så psykisk og fysisk nedslidning undgås.
  • Genetablere et beskæftigelsessystem med respekt for den enkelte og dennes helt særlige situation. Det betyder, at man skal have konkret indflydelse på egen livssituation og det betyder også, at der skal indføres kontanthjælp uden modkrav.
  • 30 timers arbejdsuge – for vi skal kunne andet med vores liv, end at arbejde.
  • I Danmark skal børn ikke vokse op i fattigdom, hjemløse skal kunne sove i tryghed og den menneskelige faktor skal være tydelig i de beslutninger, der besluttes af folketinget.

Mennesker på flugt og nye danskere er et område jeg altid har været optaget af.

  • Skal vi løse den udfordring, at ca. 18 millioner mennesker på grund af klimakatastrofer, må forlade deres hjem og deres kendte omgivelser hvert år, så skal vi investere i at løse klimaudfordringer, der udløser de katastrofer. Det burde vi alle kunne blive enige om.
  • Når mennesker på flugt fra krig, klimakatastrofer eller religiøs/politisk forfølgelse er kommet til Danmark, skal vi hjælpe dem til at kunne leve trygge gode liv her. Selvfølgelig skal man lære dansk og målet er også, at den enkelte kan leve sit liv i samfundet, i fællesskab med alle os andre. Det er det mest rigtige både socialt og økonomisk.