Når Alex Arhendtsen skælder ud på os, der bekender os til det humanistiske livssyn, bliver jeg forundret. Det humanistiske livssyn sætter som norm, respekten for det enkelte menneskes ret til en udvikling i frihed og moralsk ansvarlighed. En humanist er ifølge Erasmus af Rotterdam (1518) et menneske der har en høflig og civiliseret optræden.

Hvis man skal forestille sig et samfund, der ikke er båret af et humanistisk tankesæt, så skal man forestille sig et samfund, som ikke giver det enkelte menneske ret til en udvikling i frihed, ikke giver det enkelte menneske ret til at være styret af egen fornuft og dømmekraft. Så skal man forestille sig et totalitært styrer. Det er ikke en styreform jeg ønsker mig for Danmark.

Med indlæggets overskrift om, at humanisme er et skældsord, så bliver det meget tydeligt hvor stort et skel der er i dansk politik i disse år. Det bliver også tydeligt, at vi står ved en skillevej, hvor det er nødvendigt at se på fællesskabets styrke og på individets frihed deri, som en nødvendig forudsætning for at udvikle det næste Danmark. Fortsætter vi af den  inhumane vej dansk politik er slået ind på, så mister vi vores folkesjæl og os selv.

Det er ikke et samfund jeg ønsker at bo i. Det samfund jeg gerne vil leve i og være en del af, er et samfund der bygger på stærke tillidsfulde fællesskaber. Et samfund som værdsætter den frie tankes fornuft og dømmekraft. Et humanistisk samfund.

Bragt på Fyens.dk: dkhttps://www.fyens.dk/Laeserbrev/Er-humanisme-et-skaeldsord-er-hoeflig-og-civilseret-optraeden-det-ogsaa/artikel/3275115