I DEBATTEN OM NEDSLIDNING og pensionsalder lyder det for øjeblikket til, at man bare skal holde til det lange arbejdsliv eller blive nedslidt. Det er, som om ingen forholder sig til de negative arbejdsmiljøfaktorer, der fører til nedslidning, eller det beskæftigelsessystem man bliver underlagt, når man er slidt ned eller kommet til skade på sin arbejdsplads.

Laura Lindahl fra LA mener i Avisen.dk den 16. december, at det er den enkeltes ansvar at undgå fag, hvor man slides ned. Eller være parat til at skifte karrierespor i en alder af 40-50 år. Man skal imidlertid blot kigge i arbejdsmiljøloven for at se, at det er arbejdsgiverens pligt, at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der ikke gør medarbejderne syge.

I DEN IDEELLE VERDEN burde vi have et arbejdsmarked, hvor nedslidning ikke kan ske. Så simpelt er det desværre ikke. Selv på arbejdspladser, hvor man gør rigtig meget for at forebygge nedslidning og undgå arbejdsulykker, lykkes det heller ikke altid.

Vi har som samfund brug for håndværkere, social- og sundhedspersonale, pædagoger og produktionsfolk. Alle er faggrupper med stor risiko for nedslidning. Så meget desto vigtigere er det, at de kan udføre deres arbejde i et arbejdsmiljø, der tager størst mulig hensyn til deres sundhed og sikkerhed.

Vi skal blive bedre til at se på nogle af de fund, som ekspertudvalget om arbejdsmiljø på danske arbejdspladser er kommet med, fx at nedslidningen inden for ovennævnte brancher starter allerede, når man som helt ung får sit første job. Det duer ikke, at man starter med at blive slidt ned som 16-18 årig på et arbejdsmarked, hvor man først kan gå på pension, når man er over 70 år. Det må være åbenlyst for de fleste.

VI KAN IKKE NØJES med at lægge ansvaret på skuldrene af de 18-årige, når de skal vælge deres uddannelse og karrieremæssige fremtid. Vi er nødt til at påtage os et politisk ansvar.

Politisk skal vi arbejde på at skabe bedre forudsætninger for, at arbejdsgivere, branchearbejdsmiljøråd, videnspersoner på området og arbejdsmarkedets parter kan udvikle sunde gode arbejdspladser. Inden for alle erhverv.

Når jeg som folketingskandidat for Alternativet gerne vil drøfte ugentlig arbejdstid og andre måder at indrette samfundet på, er det fordi jeg gerne vil skabe de politiske rammer for, at vi alle kan leve gode liv. Liv hvor arbejdet ikke gør os fysisk eller psykisk nedslidte eller syge i den grad, som det for ofte sker i dag – liv hvor det også er muligt at gøre andet og mere i sit liv, end blot at arbejde.

Bragt på Avisen.dk den 18. december 2018
Kan vi holde til at arbejde i mere end 50 år?