Offentliggjort i Avisen.dk den 30. januar 2019

Diskussionen om pensionsalder og lovbehandlingen af paradigmeskiftet peger i hver sin retning

Man kan ikke beslutte, at man ikke længere vil integrere eller give permanent ophold og samtidig skulle skaffe de mange tusinde sæt hænder, man anslår kommer til at mangle, især på plejeområdet, i rengøringen osv. Det hænger simpelthen ikke sammen og slet ikke midt i en samtidig debat om arbejdslivets længde.

Den arbejdskraft man kommer til at mangle med L140, vurdere fagforeninger og arbejdsgivere vil føre til mangel på arbejdskraft. Den manglende arbejdskraft, bliver et stort problem og kan føre til øget nedslidning og dermed et større behov for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er man nødt til at forholde sig til, både i lovbehandlingen af L140 og i de snarlige forhandlinger om tidligere pensionsalder, hvis man vil tage udfordringerne på det danske arbejdsmarked alvorligt.

Der arbejder tusindvis af mennesker på det danske arbejdsmarkedet, som har permanent opholdstilladelse, det har de gjort i årevis. Du kender dem fra din arbejdsplads, fodboldklubben, skolen osv. Dine børn leger med deres børn, er bedste venner med dem og går i skole med dem.

Hvad er den saglige grund til, at de ikke skal fortsætte deres liv her?

Det hænger simpelthen ikke sammen!

Samtidig betyder forslaget at endnu flere børn kommer til at lave i fattigdom i rige Danmark – det hænger simpelthen heller ikke sammen! Men der flertal for det i Folketinget.

Vi skal være helt på det rene med at den lovpakke som regeringen, nu også med socialdemokraternes hjælp, er ved at haste gennem Folketinget, har en enorm negativ betydning for det danske samfund og vores velfærdssystem i mange år fremover. Vi kommer til at mangle viden og hænder. Udsigt og indsigt.

Denne lovpakke L140, handler alene om politiske statements op til et valg. Det handler ikke om at hjælpe Danmark, dig, mig eller vores fællesskab. Den handler ikke om at løse fremtidens udfordringer på det danske arbejdsmarked eller rundt omkring i samfundet.

Vi bliver fattigere af det her.

Både økonomisk, menneskeligt og socialt.

Der er et alternativ til L140.

Det er vores valg om vi vil skabe sammenhæng, tryghed og fællesskab, eller om vi i medfør af L140, skaber endnu mere separation og unødvendig utryghed befolkningsgrupper mellem.

·       Vi kan sørge for at mennesker der har fået midlertidig opholdstilladelse, kan leve deres liv på måder der gør dem stærke og hjælper dem, når de skal rejse videre. At de kan deltage i arbejdsliv, skoleliv mm. Det er en samfundsforpligtigelse, at hjælpe mennesker til at få fodfæste og blive klar til deres videre rejse.

·       Vi kan give mennesker der lige er kommet hertil, en ydelse man kan leve af, så man har mentalt overskud til at hjælpe sine børn godt på vej, overskud til lære dansk og overskud til at forstå det samfund man nu er en del af. Vi kan og skal flytte familier væk fra fattigdom.

·       Vi kan lade mennesker der har fået opholdstilladelse, beholde den tryghed de har nu. Den tryghed der gør, at de kan deltage i samfundet, at deres børn kan vokse op og blive stærke kloge voksne. Sådan som langt langt langt de fleste allerede gør i dag.

Det er vores valg og vi skal træffe det valg lige om lidt!